แค็ทตาล็อกเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่สำคัญมาก

แค็ทตาล็อกเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจขนาดกลางหรือใหญ่ที่มีข้อมูลสินค้าและบริการจำนวนมาก เนื่องจากแค็ทตาล็อกมีพื้นที่สำหรับข้อมูลจำนวนมาก การรวบรวมข้อมูลสำหรับทำแค็ทตาล็อกเกี่ยวกับสินค้าและบริการไว้ในที่เดียว กันบนแค็ทตาล็อก 1 เล่ม จึงนับว่างานที่ท้าทายอย่างยิ่ง การทำแค็ทตาล็อกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรชั้นนำ อีกทั้งแค็ทตาล็อกที่ดีแสดงถึงศักยภาพของบริษัทในเชิงธุรกิจ นอกจากนี้ แค็ทตาล็อกยังช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพอันน่าเชื่อถือให้กับ บริษัทอีกด้วย

แค็ทตาล็อคที่มีการออกแบบที่ดี และจัดพิมพ์อย่างมีคุณภาพโดยโรงพิมพ์ SavingPrint® จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำ ทั้งยังสร้าง Brand ให้กับบริษัทอีกด้วย

การทำโฆษณาตรงผ่านแค็ทตาล็อกเรียกได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เพื่อแสดงความก้าวหน้าและศักยภาพของบริษัท เนื่องจากแค็ทตาล็อกมีพื้นที่สำหรับข้อมูลมากมายนี่เอง ทำให้การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านแค็ทตาล็อกมีได้อย่างไม่จำกัด

แค็ทตาล็อกที่ดูน่าเชื่อถือมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าอย่างมาก แค็ทตาล็อกเหมาะที่จะใช้ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับข่าวสาร สินค้า หรือบริการของบริษัทที่มีการทำ CRM กันอย่างจริงจัง

แค็ทตาล็อกสามารถทำได้เป็นรายเดือน แค็ทตาล็อกราย 3 เดือน แค็ทตาล็อกประจำครึ่งปี หรือแค็ทตาล็อกประจำปี ซึ่งความถี่ในการประชาสัมพันธ์ผ่านแค็ทตาล็อกนั้น ก็แล้วแต่ความเหมาะสมหรือความจำเป็น บริษัทส่วนใหญใช้แค็ทตาล็อกนี้ส่งให้กับฐานลูกค้าเดิมของบริษัท หรือใช้แค็ทตาล็อกนี้สำหรับต่อยอดเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ โดยการแจกให้กับผู้ที่สนใจหรือกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแค็ทตาล็อกนี้ก็จะทำหน้าที่สื่อสารในลักษณะแบบตัวต่อตัวกับกลุ่มลูกค้า

โรงพิมพ์ SavingPrint® จัดทำแค็ทตาล็อกเป็นรูปเล่ม (32-64 หน้า) นอกจากนี้ ยังสามารถจัดทำปกแค็ทตาล็อกให้หนาขึ้น และเคลือบ UV เงามัน เพื่อให้แค็ทตาล็อกดูดีมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วย